Uitvaartverzorging Hesseling

Ontzorgend, persoonlijk, waardig.

 

Overlijden melden 24/7 bereikbaar op tel: 0628225269

Uitvaartverzekering

 

 

Uitleg over de verschillende uitvaartverzekering

Natura uitvaartverzekering:

Een natura-pakketpolis bestaat uit een bepaald aantal diensten waar je je voor verzekerd. Het is een verzekering voor een eenvoudige uitvaart waarbij al snel extra kosten om de hoek komen kijken.
Over het algemeen is de bespreking, regeling en begeleiding gedekt, zit er een heel eenvoudige, goedkope uitvaartkist bij, een vijftigtal eenvoudige rouwbrieven met postzegels, eenmalig afscheid nemen door familie, een korte afscheidsdienst in de aula van crematorium of begraafplaats, de crematie of begrafenis in een algemeen graf. Na afloop is er gelegenheid tot condoleren, soms een met kopje koffie en een plakje cake. In de huidige polissen zit ook altijd een vrij te besteden bedrag, maar dit bedrag dekt lang niet altijd de extra kosten. De natura-pakketpolis wordt steeds minder door verzekeraars aangeboden.
Iedere extra wens of benodigdheden worden apart berekend. Denk aan een condoleance vooraf, gebruik rouwkamer, bloemen, advertentie, extra tijd voor ceremonie of condoleance na afloop. Ook zijn er extra kosten als er een uitvaartkist met afwijkende maat, breder of langer, nodig is. Denk verder aan weekendtoeslag, geestelijke, uitvaartspreker, afhandelingskosten van de polis, wachttijd van de rouwauto, groter aantal belangstellenden dan verwacht. Maar ook de kosten van grafrechten en een grafsteen worden vaak niet door deze verzekering gedekt. Kortom, bij een dergelijke eenvoudige verzekering is het aan te bevelen om daarnaast nog een sommenverzekering af te sluiten om deze extra kosten te dekken.

De bijzonderheden op een rijtje

 • Verzekeraar bepaalt welke uitvaartonderneming de uitvaart regelt en begeleidt
 • Er worden slechts bepaalde diensten geleverd die omschreven zijn
 • Deze diensten betreffen een zeer eenvoudige uitvaart
 • In oude polissen ontbreekt vaak het vrij te besteden bedrag
 • Grote kans op extra kosten
 • Aanvullende verzekering wenselijk

BELANGRIJK: Bent u Dela, Monuta of elders verzekerd, u krijgt dan een vergoeding voor de natura polis als u door mij of een ander bedrijf de uitvaart laat verzorgen. Bij uitvaartverzorging Hesseling krijgt u dan korting op het particuliere tarief.

Natura-bedrag polis  

De natura bedrag polis is een verzekering waarmee een geldbedrag is verzekerd. Dit bedrag krijgt men niet in handen, maar kan tot het maximum uitsluitend gebruikt worden voor de kosten die gemaakt worden voor de uitvaart. Over het algemeen is de verzekeraar waar men deze natura-bedrag polis afsluit, ook de uitvaartonderneming die de uitvaart gaat uitvoeren. Of de verzekeraar heeft afspraken gemaakt met door hem gekozen uitvaartondernemingen. De uitvaartonderneming zal een korting berekenen voor de polishouder. Indien men het bedrag niet opmaakt, wordt het restant niet uitgekeerd. Het is dus zaak om de uitvaart exact zo te regelen dat het bedrag gebruikt wordt zonder dat men dit overschrijdt. Als men niet van de uitvaartonderneming gebruikt wenst te maken, die verbonden is aan de verzekeraar, maar voor een andere onderneming kiest, worden er minder kosten vergoed. Men heeft dus minder te besteden.

De bijzonderheden op een rijtje

 • De verzekeraar bepaalt welke uitvaartonderneming de uitvaart regelt en begeleidt
 • Er is sprake van een maximum te besteden bedrag, uitsluitend bestemd voor de uitvaart
 • Dit bedrag krijgt men niet in handen, maar wordt verrekend
 • Wanneer niet het hele verzekerde bedrag wordt gebruikt, wordt het restant niet uitgekeerd
 • Bij keuze voor een andere uitvaartonderneming is het te verrekenen bedrag lager

Kapitaal- of sommenpolis

De kapitaal- of sommenpolis is een verzekering waarbij een vast bedrag wordt uitgekeerd na overlijden. De nabestaanden kunnen daar dus over beschikken. Het is uiteraard de bedoeling dat van dit bedrag de uitvaart wordt geregeld, maar mochten de nabestaanden besluiten om dit geld ergens anders voor te gebruiken, dan kan dat zonder meer.
Soms denkt men bij een kapitaal- of sommenpolis met een overlijdensrisicoverzekering te maken te hebben. Dit is echter iets anders. Bij een overlijdensrisicoverzekering keert men het verzekerde bedrag alleen uit als de verzekerde gedurende de looptijd van de verzekering overlijdt. Een uitvaartverzekering, dus ook de kapitaal- of sommenpolis, keert altijd uit.

Bijzonderheden op een rijtje

 • Na overlijden wordt een bedrag aan nabestaande of begunstigde uitgekeerd
 • Dit bedrag is vrijelijk te besteden, dus ook aan andere zaken dan de uitvaart
 • Men dient zich goed te informeren over de totale kosten van de uitvaart

Dekking van de uitvaartverzekeringspolis

Bij het sluiten van een uitvaartverzekering is het goed om je te realiseren wat een uitvaart kost. Een bedrag van € 5000,00 to 8000,00  is een gemiddeld genomen en een redelijk uitgangspunt. Uiteraard is een uitvaart in besloten kring, zonder aparte condoleance en meerdaagse opbaring, veel goedkoper dan een uitvaart waarbij honderden genodigden aanwezig zijn.
Maar men moet zich realiseren dat men dat niet altijd in de hand heeft. Een uitvaart na een onverwacht overlijden op (relatief) jonge leeftijd, waarbij de betrokkene nog midden in het leven stond, zal behoorlijk veel meer aan kosten met zich meebrengen dan een uitvaart van een hoogbejaard iemand. Ook de uitvaart van een kind, hoe klein ook, brengt net zoveel kosten met zich mee als de uitvaart van een volwassene.

Uitleg over de verschillende uitvaartverzekering

Natura 

uitvaartverzekering:

Een natura-pakketpolis bestaat uit een bepaald aantal diensten waar je je voor verzekerd. Het is een verzekering voor een eenvoudige uitvaart waarbij al snel extra kosten om de hoek komen kijken.
Over het algemeen is de bespreking, regeling en begeleiding gedekt, zit er een heel eenvoudige, goedkope uitvaartkist bij, een vijftigtal eenvoudige rouwbrieven met postzegels, eenmalig afscheid nemen door familie, een korte afscheidsdienst in de aula van crematorium of begraafplaats, de crematie of begrafenis in een algemeen graf. Na afloop is er gelegenheid tot condoleren, soms een met kopje koffie en een plakje cake. In de huidige polissen zit ook altijd een vrij te besteden bedrag, maar dit bedrag dekt lang niet altijd de extra kosten. De natura-pakketpolis wordt steeds minder door verzekeraars aangeboden.
Iedere extra wens of benodigdheden worden apart berekend. Denk aan een condoleance vooraf, gebruik rouwkamer, bloemen, advertentie, extra tijd voor ceremonie of condoleance na afloop. Ook zijn er extra kosten als er een uitvaartkist met afwijkende maat, breder of langer, nodig is. Denk verder aan weekendtoeslag, geestelijke, uitvaartspreker, afhandelingskosten van de polis, wachttijd van de rouwauto, groter aantal belangstellenden dan verwacht. Maar ook de kosten van grafrechten en een grafsteen worden vaak niet door deze verzekering gedekt. Kortom, bij een dergelijke eenvoudige verzekering is het aan te bevelen om daarnaast nog een sommenverzekering af te sluiten om deze extra kosten te dekken.

De bijzonderheden op een rijtje

 • Verzekeraar bepaalt welke uitvaartonderneming de uitvaart regelt en begeleidt
 • Er worden slechts bepaalde diensten geleverd die omschreven zijn
 • Deze diensten betreffen een zeer eenvoudige uitvaart
 • In oude polissen ontbreekt vaak het vrij te besteden bedrag
 • Grote kans op extra kosten
 • Aanvullende verzekering wenselijk

BELANGRIJK: Bent u Dela, Monuta of elders verzekerd, u krijgt dan een vergoeding voor de natura polis als u door mij of een ander bedrijf de uitvaart laat verzorgen. Bij uitvaartverzorging Hesseling krijgt u dan korting op het particuliere tarief.

Natura-bedrag polis  

De natura bedrag polis is een verzekering waarmee een geldbedrag is verzekerd. Dit bedrag krijgt men niet in handen, maar kan tot het maximum uitsluitend gebruikt worden voor de kosten die gemaakt worden voor de uitvaart. Over het algemeen is de verzekeraar waar men deze natura-bedrag polis afsluit, ook de uitvaartonderneming die de uitvaart gaat uitvoeren. Of de verzekeraar heeft afspraken gemaakt met door hem gekozen uitvaartondernemingen. De uitvaartonderneming zal een korting berekenen voor de polishouder. Indien men het bedrag niet opmaakt, wordt het restant niet uitgekeerd. Het is dus zaak om de uitvaart exact zo te regelen dat het bedrag gebruikt wordt zonder dat men dit overschrijdt. Als men niet van de uitvaartonderneming gebruikt wenst te maken, die verbonden is aan de verzekeraar, maar voor een andere onderneming kiest, worden er minder kosten vergoed. Men heeft dus minder te besteden.

De bijzonderheden op een rijtje

 • De verzekeraar bepaalt welke uitvaartonderneming de uitvaart regelt en begeleidt
 • Er is sprake van een maximum te besteden bedrag, uitsluitend bestemd voor de uitvaart
 • Dit bedrag krijgt men niet in handen, maar wordt verrekend
 • Wanneer niet het hele verzekerde bedrag wordt gebruikt, wordt het restant niet uitgekeerd
 • Bij keuze voor een andere uitvaartonderneming is het te verrekenen bedrag lager

Kapitaal- of sommenpolis

De kapitaal- of sommenpolis is een verzekering waarbij een vast bedrag wordt uitgekeerd na overlijden. De nabestaanden kunnen daar dus over beschikken. Het is uiteraard de bedoeling dat van dit bedrag de uitvaart wordt geregeld, maar mochten de nabestaanden besluiten om dit geld ergens anders voor te gebruiken, dan kan dat zonder meer.
Soms denkt men bij een kapitaal- of sommenpolis met een overlijdensrisicoverzekering te maken te hebben. Dit is echter iets anders. Bij een overlijdensrisicoverzekering keert men het verzekerde bedrag alleen uit als de verzekerde gedurende de looptijd van de verzekering overlijdt. Een uitvaartverzekering, dus ook de kapitaal- of sommenpolis, keert altijd uit.

Bijzonderheden op een rijtje

 • Na overlijden wordt een bedrag aan nabestaande of begunstigde uitgekeerd
 • Dit bedrag is vrijelijk te besteden, dus ook aan andere zaken dan de uitvaart
 • Men dient zich goed te informeren over de totale kosten van de uitvaart

Dekking van de uitvaartverzekeringspolis

Bij het sluiten van een uitvaartverzekering is het goed om je te realiseren wat een uitvaart kost. Een bedrag van € 5000,00 to 8000,00  is een gemiddeld genomen en een redelijk uitgangspunt. Uiteraard is een uitvaart in besloten kring, zonder aparte condoleance en meerdaagse opbaring, veel goedkoper dan een uitvaart waarbij honderden genodigden aanwezig zijn.
Maar men moet zich realiseren dat men dat niet altijd in de hand heeft. Een uitvaart na een onverwacht overlijden op (relatief) jonge leeftijd, waarbij de betrokkene nog midden in het leven stond, zal behoorlijk veel meer aan kosten met zich meebrengen dan een uitvaart van een hoogbejaard iemand. Ook de uitvaart van een kind, hoe klein ook, brengt net zoveel kosten met zich mee als de uitvaart van een volwassene.

Uitvaartverzorging

Uitvaartverzorging Hesseling is dé specialist in uitvaartverzorging en kinderuitvaarten. Ik verzorg voornamelijk uitvaarten in Nijmegen. 

Uitleg uitvaartverzekeringen

wilt u weten waar u recht op heeft of wilt u hier meer informatie over neem dan contact op, ik zal de polis met u doorlopenen en de mogelijkheden bespreken.

Kinderuitvaart

Een kinderuitvaart ligt heel gevoelig. Het is daarom belangrijk om hier de juiste aandacht aan te besteden.